ГРАФИК НА  УЧЕБНОТО ВРЕМЕ !                

 

Разписание на часовете: 

1 час 7.30 - 8.15 

2 час 8.25 - 9.10 

3 час 9.20 - 10.05    

4 час 10.20 -11.05      

5 час 11.15 - 12.00   

6 час 12.05 - 12.50      

Hi Images View Photos Hi Pics

Ø      05.11.2009 г.-09.11.2009 г. вкл.         За първи клас
Ø      24.12.2009 г.-03.01.2010 г. вкл.          Коледна
Ø      29.01.2010 г.-31.01.2010 г. вкл.          Срочна
Ø      01.04 2010 г.-11.04.2010 г. вкл.          Пролетна за I-XIклас
 
     Неучебни дни за учебната 2009/2010 година:
Ø      01.11.2009 г.        Ден на народните будители                   
Ø      14.05.2010 г.        ДЗИ по български език и литература
Ø      17.05.2010 г.        Втори ДЗИ
Ø      25.05.2010 г.       Неучебен ден по повод Деня на славянската
                                                       писменост и култура
     Край на втория учебен срок за учебната 2009/2010 година:
Ø      21.05.2010 г.                                        I клас
Ø      31.05.2010 г.                                        II -IV  клас
Ø      15-06 2010 г                                         V-VIII клас