ЗАЕДНО, ръка за ръка, НИЕ бъдещите петокласници изпратихме старата учебна година